# 58

wrzesień 2014

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

23.06.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych gościł w swojej siedzibie delegację pracowników organizacji konsumenckiej z Białorusi. Na spotkaniu zostały zaprezentowane kompetencje i zasady funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce.

26-28.06.2014 – Przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych, na zaproszenie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT, wziął udział i wygłosił referat na Walnym Zgromadzeniu FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych, które odbyło się w Poznaniu.

08.08.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentował raport Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2014 r. Jest to kolejne opracowanie statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie przekazując je m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości.

14.08.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentował kolejne opracowanie poświęcone omówieniu klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej - Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych – Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej. Na początku 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych przygotował i opublikował raport – Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej.

09.09.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, poświęconemu prezentacji projektu „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”.

09.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych gościł w swojej siedzibie Dyrektora Azerbaijan Institute for Democracy and Human Rights. Na spotkaniu zostały zaprezentowane kompetencje i zasady funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce.

13.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentował nowy wygląd swojej strony internetowej – www.rzu.gov.pl. Strona zyskała świeży, nowoczesny wygląd, zachowując funkcjonalność oraz treści przydatne dla konsumentów usług ubezpieczeniowych.

18.09.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w konferencji naukowej pt. „Węzłowe problemy ubezpieczeń” zorganizowanej przez Fundację „Prawo Ubezpieczeniowe” oraz Kolegium Redakcyjne „Prawa Asekuracyjnego”.

23.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”, Polską Izbą Ubezpieczeń i Polską Izbą Motoryzacji zorganizował konferencję pt. „Praktyka likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem”.

24.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych oraz przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Nowy standard oceny rozmiaru szkody osobowej – system HBT Index” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej wraz z Polskim Towarzystwem Medycyny Sądowej i Kryminologii.

25.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych gościł w swojej siedzibie delegację Rzecznika Usług Finansowych z Armenii. Na spotkaniu zostały zaprezentowane kompetencje i zasady funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce. 

Opracował: Piotr Budzianowski


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Martyna Gondek

(C)2014 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.