# 60

marzec 2015

ISSN 2353-8880

pobierz PDFKalendarium

12.12.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział oraz wygłosili referat na konferencji „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – rewolucja czy ewolucja?” zorganizowanej przez Akademię Finansów i Biznesu VISTULA.

13.01.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił referat podczas warsztatów „Regulacja U a wytyczne w sprawie dystrybucji ubezpieczeń”, zorganizowanych przez dziennik „Puls Biznezu”.

22.01.2015 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji naukowej „O ubezpieczeniu w polityce społecznej” z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Tadeusza Szumlicza, zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową.

2-4.02.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił referat na Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego zorganizowanym przez INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa) wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

12.02.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił referat podczas warsztatów „Reklamacje, skargi, odwołania w sektorze finansowym” zorganizowanych przez dziennik „Puls Biznesu”.

13.03.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział debacie zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. „Jak powinny wyglądać dobre reklamy usług finansowych?”.

 

Opracował:
Piotr Budzianowski


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2015 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.