# 57

czerwiec 2014

ISSN 2353-8880

rzu.gov.pl

Pobierz Monitor Ubezpieczeniowy
w formacie PDF

Archiwalne numery
Monitora Ubezpieczeniowego


www.rzu.gov.pl

Facebook


rzu.gov.pl


Wręczenie nagród w XIII edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową
z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych


kalendarium


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2014 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.