# 57

czerwiec 2014

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

 

09.04.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w X Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej.

14.05.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział oraz wygłosili referat na VII Forum Assistance „Klient jest najważniejszy. Aktualne zmiany na rynku bancassurance a efektywna sprzedaż”, zorganizowanym przez Europ Assistance.

22.05.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w Europejskim Wykładzie Otwartym „Wynajmujesz samochód w Europie – wynajmujesz problem?”, zorganizowanym przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa oraz Europejskie Centrum Konsumenckie.

28.05.2014 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w debacie „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich – stan obecny, kierunki zmian”, zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

29.05.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport w sprawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie I kwartału 2014 r. Jest to opracowanie statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie przekazując je m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości.

29–31.05.2014 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w XVII Kongresie Brokerów z wiodącym tematem „Klient, ubezpieczyciel, regulator – wyzwania dla rynku”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

09.06.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych oraz Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji „Mediacja na rynku finansowym – dlaczego tak?”, zorganizowanej przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

10.06.2014 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił referat na konferencji „Wytyczne KNF – szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?", zorganizowanej przez TG-Doradztwo i Zarządzanie oraz AhProfit Sp. z o.o. Sp.k.

10.06.2014 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w spotkaniu z cyklu „Mini-debaty konsumenckie w Ośrodku Debaty Międzynarodowej” pt. „Branża turystyczna dziś i jej problemy, a perspektywa nowej dyrektywy turystycznej”, zorganizowanym przez Europejskie Centrum Konsumenckie i Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

11.06.2014 – W siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

 

Opracował:
Piotr Budzianowski


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2014 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.