# 66

wrzesień 2016

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

8-10.06.2016 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w XIX Kongresie Brokerów, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

20-21.06.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w konferencji naukowej „Długoterminowe Oszczędzanie”, zorganizowanej przez Polską Grupę Emerytalną SGH oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

22.06.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w debacie pt. „Żadna chwila nie jest zwykła”, zorganizowanej przez Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

28.06.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w szkoleniu dotyczącym nowej roli administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, zorganizowanym przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

28.06.2016 - Rzecznik Finansowy wziął udział w debacie pt. „Aktualne problemy systemu emerytalnego”, zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją Przeglądu systemu emerytalnego 2016 r. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności.

01.07.2016 – Rzecznik Finansowy wziął udział w seminarium poświęconym tematyce wpływu starzenia się społeczeństwa na system ubezpieczeń społecznych w Polsce, zorganizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

07.07.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w spotkaniu z cyklu „Mini debaty konsumenckie” gdzie tematem przewodnim było „Konsument na europejskich drogach – doświadczenia europejskiego rynku samochodowego, wynajem samochodów, car sharing, reguły poruszania się po drogach UE”. Spotkanie zorganizowało Europejskie Centrum Konsumenckie.


Wydawca
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2016 Rzecznik Finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.