# 62

wrzesień 2015

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

13.05.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział i zaprezentował Urząd Rzecznika na spotkaniu ze studentami Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

20-21.05.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił referat na konferencji „Nowoczesne samochody – technologia napraw i likwidacja szkód komunikacyjnych”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

25.05.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych opublikował II część raportu Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych

28-30.05.2015 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w XVIII Kongresie Brokerów, którego tematem przewodnim było „Konkurencja i konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym”.

09.06.2015 - W siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką
i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

15.06.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych już po raz szósty wraz z 35 instytucjami wziął udział w akcji Przed wakacjami, co warto wiedzieć?”Instytucje wspólnie informują m.in. o bezpieczeństwie oraz prawach i obowiązkach, o których należy pamiętać przed urlopem wypoczynkowym.

18.06.2015 - Rzecznik Ubezpieczonych wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego
o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczalności zwrotu kosztów leczenia poniesionych
w prywatnej służbie zdrowia na podstawie art. 444 § 1 k.c.

18.06.2015 -  Rzecznik Ubezpieczonych wzięła udział w debacie pt. „Długookresowa równowaga I filara FUS – czy potrzebne jest szybsze podnoszenie wieku emerytalnego
i zmiana sposobu waloryzacji?”, zorganizowanej przez Pracodawców RP w ramach cyklu „Spotkania na Brukselskiej”.

25.06.2015 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w szkoleniu
z zakresu zasad ochrony danych osobowych, zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

29.06.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych wzięła udział w debacie „Rzeczpospolitej” pt. „Wypłacalność systemu emerytalnego: stan obecny i prognozy”.

30.06.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównanie szans na rynku pracy” zorganizowanej przez Akademię Kultury Informacyjnej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

07.07.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w posiedzeniu Rady Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów.

17.07.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych poinformował na swojej stronie internetowej o akcji informacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa turystów pt. "Turystyka bez ryzyka" - www.turystykabezryzyka.gov.pl

07.08.2015 - Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport w sprawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie I półrocza 2015 roku. Jest to kolejne opracowanie statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie, przekazując je m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości.


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2015 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.