# 59

styczeń 2015

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

25.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych gościł w swojej siedzibie delegację Rzecznika Usług Finansowych z Armenii. Na spotkaniu zostały zaprezentowane kompetencje i zasady funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce.

26.09.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r. (sygn. III CZP 2/14) w sprawie zadośćuczynienia dla osób bliskich zmarłego.

24.10.2014 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu założeń do ustawy o pozasądowych rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która zorganizowana została przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

03.11.2014 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, poświęconemu prezentacji sposobu rozpatrzenia propozycji i uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych do Projektu: „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”.

04.11.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentował Raport w sprawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2014 roku. Jest to kolejne opracowanie statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie przekazując je m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości.

05.11.2014 -  Rzecznik Ubezpieczonych wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetą Ubezpieczeniową ogłosili rozpoczęcie XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

06-07.11.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Zabezpieczenie emerytalne” zorganizowanej w ramach jubileuszu 15-lecia uniwersyteckiego kierunku ekonomia przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

17.11.2014 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w konferencji „Nowa regulacja ochrony konsumenta a problemy rynku ubezpieczeniowego” zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego.

26.11.2014 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział oraz wygłosił referat na konferencji „Obszar Polski europejskiego rynku ubezpieczeń A.D. 2014 (wybrane problemy)” zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

01.12.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych wzięła udział w seminarium eksperckim „Przyszłość dodatkowych ubezpieczeń w Polsce” zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.

02.12.2014 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w spotkaniu przedstawicieli sieci informacyjnych Unii Europejskiej, działających w Polsce, które odbyło się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

03.12.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w konferencji „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń” zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

03.12.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział oraz wygłosili referat na IX edycji Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych zorganizowanym przez Polską Izbę Motoryzacji.

05.12.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych opublikował na swojej stronie internetowej www.rzu.gov.pl tekst jednolity Raportu Rzecznika Ubezpieczonych - Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej. Opracowanie stanowi połączenie raportu i aneksu w jednolitą całość. Stanowi pełną platformę, prezentującą postanowienia niedozwolone stosowane w działalności ubezpieczeniowej, które zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych.

11.12.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w posiedzeniu Forum Edukacji Finansowej.
12.12.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział oraz wygłosili referat na konferencji „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych – rewolucja czy ewolucja?” zorganizowanej przez Akademię Finansów i Biznesu VISTULA.

 

Opracował:
Piotr Budzianowski


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2015 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.