# 56

kwiecień 2014

 

pobierz PDF Kalendarium

 

18.12.2013 –Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Departament sądów, organizacji i analiz wymiaru sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, w sprawie rosnącej liczby spraw z powództw przedsiębiorców wynajmujących pojazdy zastępcze poszkodowanym w kolizjach komunikacyjnych przeciwko zakładom ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawców kolizji o zwrot kosztów najmu.

02.01.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych złożył kolejny wniosek do Sądu Najwyższego. We wniosku Rzecznik wniósł o odpowiedź na pytanie: „Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?”

13.01.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport pt. „Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych”. Celem raportu jest praktyczna ocena przyjętych przez zakłady ubezpieczeń modeli likwidacji szkód komunikacyjnych pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ukształtowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego.

20.01.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych oraz przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji pt. „Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego” zorganizowanej przez Sejm RP, Komisję Nadzwyczajną ds. Zmian w Kodyfikacjach, Ministra Sprawiedliwości przy współudziale Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

24.01.2014 – Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do podjętej na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 29 października 2013 r. (sygn. akt III CZP 50/13) w sprawie terminu przedawnienia roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

06.03.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w „II Forum Aktywnych Kobiet na Ursynowie”, gdzie zaprezentowane zostały zadania Rzecznika Ubezpieczonych.

13.03.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w Europejskiej Konferencji na temat Ochrony Konsumenta w Usługach Finansowych, która miała miejsce w Bukareszcie. Na konferencji został przedstawiony wykład na temat doświadczeń polskiego Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych.

15.03.2014 – Rzecznik Ubezpieczonych wziął udział w V Targach Wiedzy Konsumenckiej, które odbyły się w Centrum Handlowym Wola Park w Warszawie.

18.03.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji z okazji Światowego Dnia Konsumenta pt. „Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian” zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

03.04.2014 – W Biurze Rzecznika Ubezpieczonych odbyła się debata pt.: „Alternatywne metody rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych. Szanse i zagrożenia w praktyce”.

03-04.04.2014 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział oraz wygłosili referat na XVII Międzyanrodowej Konferencji „Przestępczość Ubezpieczeniowa 2014”.

09.04.2014 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w X Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej.

 

Opracował:
Piotr Budzianowski


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Martyna Gondek

(C)2014 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.