# 67

grudzień 2016

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

04.10.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w II Kongresie Pośrednictwa Finansowego, zorganizowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

13.10.2016 – W Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Wyzwania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce". Rzecznik Finansowy we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej, Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszeniem ProMotor, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym przeprowadzili ekspercką debatę, która jednocześnie stała się płaszczyzną wymiany wiedzy, obserwacji i doświadczeń odnośnie bieżących i przyszłych uwarunkowań rynkowych, potencjalnych zmian otoczenia regulacyjnego oraz nowych możliwości technologicznych służących zrównoważonemu rozwojowi ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.

14.10.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w IV Międzynarodowej Konferencji AIDA pt. „System zarządzania w zakładzie ubezpieczeń i compliance w ubezpieczeniach. Prawo i praktyka w świetle dyrektywy Solvency II”, zorganizowanej przez Polski Oddział AIDA.

 

27.10.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w spotkaniu z cyklu „Mini debaty konsumenckie” pt. „E-commerce na miarę Europy – sytuacja konsumenta i przedsiębiorcy”, zorganizowanym przez Europejskie Centrum Konsumenckie.

27-28.10.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat na VIII Kongresie Bancassurance, zorganizowanym przez Związek Banków Polskich.

28.10.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w konferencji naukowej poświęconej wybranym zagadnieniom ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej rok po jej uchwaleniu. Konferencję zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

07.11.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w seminarium naukowym „Problemy implementacji IDD – jaki wpływ na polski rynek ubezpieczeniowy”, zorganizowane na SGH Warszawa.

15.11.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w spotkaniu poświęconemu problemom likwidacji szkód komunikacyjnych według uregulowań belgijskiego rynku ubezpieczeniowego, zorganizowanym przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

15.11.2016 – Rzecznik Finansowy opublikował Raport dotyczący ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. W raporcie eksperci Rzecznika krytycznie oceniają sposób sprzedaży takich ubezpieczeń i ich konstrukcję.

16.11.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w konferencji naukowej „Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń A.D. 2016. Rynki finansowo-ubezpieczeniowe na tle kryzysów gospodarczo-społecznych”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka oraz Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Warszawa.

23-24.11.2016 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w IX Kongresie Bankowości Detalicznej, zorganizowanym przez Gdańską Akademię Bankową wspólnie
z PKO Bankiem Polskim.

24-25.11.2016 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w XIII edycji Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem „Narodowy Program Mieszkaniowy – szansa i wyzwanie dla rynku”, organizowanym przez Związek Banków Polskich.

29.11.2016 – Rzecznik Finansowy wziął udział w konferencji „Co dalej z systemem emerytalnym?” zorganizowanej przez OPZZ.

1-2.12.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił wykład na V Kongresie Prawa Medycznego, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego.


Wydawca
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2016 Rzecznik Finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.