# 64

marzec 2016

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

10.12.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział i wygłosił referat na konferencji naukowej „Co dalej z frankowiczami? Aktualne problemy prawne i ekonomiczne dotyczące tzw. kredytów walutowych” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

12.12.2015 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w spotkaniu otwartym dla obywateli w Senacie, zorganizowanym z okazji Dnia Praw Człowieka.

14.01.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w konferencji „Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym”, zorganizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie przy udziale Fundacji Ius Medicinae, Fundacji Eksperci dla Zdrowia, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Madeja.

27.01.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat na konferencji „Pozycja ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej”, zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

16.02.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział oraz wygłosili referat na sympozjum „Reklamacja na rynku finansowym”, zorganizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

24.02.2016 – Rzecznik Finansowy oraz przedstawiciele Biura Rzecznika wzięli udział
w uroczystości zorganizowanej z okazji XXV–lecia Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

10-11.03.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat podczas III Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Ochrona Konsumenta na Rynku Usług”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridca”.

14.03.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w Forum Edukacji Finansowej, zorganizowanym przez Związek Banków Polskich, gdzie przedstawili projekty edukacyjne realizowane przez Rzecznika Finansowego.

15.03.2016 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział oraz wygłosili referaty na Kongresie Konsument 2016 – Etyczny Biznes, Bezpieczny Konsument. Kongres został zorganizowany przez Federację Konsumentów.

17.03.2016 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w konferencji „Obrót bezgotówkowy – jak wdrożyć model szwedzki na rynek polski?”, zorganizowanej przez Fundację Instytut Innowacyjna Gospodarka i Ambasadę Szwecji w Polsce.

31.03.2016 – Rzecznik Finansowy zaprezentował opinii publicznej II część swojego Raportu „Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym”.


Wydawca
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2016 Rzecznik Finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.