# 61

czerwiec 2015

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

13.03.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział debacie zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Jak powinny wyglądać dobre reklamy usług finansowych?”.

16.03.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych sporządził i opublikował roczne sprawozdanie ze swej działalności za 2014 rok, które po przekazaniu w ustawowym terminie Prezesowi Rady Ministrów zostało podane do powszechnej wiadomości poprzez publikację na stronie Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl.

24.03.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w konferencji „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – wczoraj, dziś i jutro”, zorganizowanej przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych oraz Ogólnopolską Izbę Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych.

14.04.2015 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w konferencji naukowej „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

15.04.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w finale XI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

23.04.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych wziął udział w konferencji naukowej „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych”, zorganizowanej przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula.

29.04.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w spotkaniu z członkami Studenckiej Kliniki Finansów działającej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, na którym to spotkaniu zaprezentował Urząd Rzecznika.

06.05.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport w sprawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie I kwartału 2015 roku. Jest to kolejne opracowanie statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie, przekazując je m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości.

6–7.05.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych wziął udział w III Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

13.05.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w spotkaniu ze studentami działającymi w Klinice Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym to spotkaniu zaprezentował Urząd Rzecznika.


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2015 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.